Forenings- og aktivitetsportal Mitt Alstahaug
Fredag 14 Juni
kl.
 
Arr: Skålvær Velforening

Foredrag i Skålvær

Språkforsker Olaf Anders Husby kommer til Skålvær i forbindelse med innsamling og registrering av lokale stedsnavn. Olaf Husby har hatt sitt virke som førsteamanuensis i språkforsking ved NTNU i Trondheim. Han er en populær foredragsholder som formidler kunnskap om språk og stedsnavn med et glimt i øyet. Hovedtema denne gangen er lokale stedsnavn i vårt område. Tolking av betydning og mulig opprinnelse. I tillegg litt om språk generelt. Språklige merkverdigheter. Forandringer i språkbruk, og litt om hva som er rett og galt. Gratis inngang. Noter gjerne ned navn du lurer på, så vil Olaf forsøke å gi forklaringer. I alle fall notere, for å finne ut av senere. Uformell språkreise med hurtigbåten I forkant av foredraget vil Olaf Husby og representanter for velforeningen reise med «Liv Grannes» fra Sandnessjøen fredag 14. juni kl 0820. Reisen går via Vega, med diverse anløp underveis, og ankommer Skålvær ca kl 1130 for en liten omvisning på øya for dem som har interesse av det. Underveis vil det bli plukket fram navn i landskapet vi reiser gjennom. Og vi plukker fram lokale ord og uttrykk som kan være i ferd med å gå tapt. Vi regner med at det kan bli interessante diskusjoner. Reisen koster kun båtbilletten, og deltakerne bør medbringe mat for dagen. Tilbake i Sandnessjøen kl 1740. Påmelding (SMS) tlf 906 09 962 

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal